Induló képzéseink

Induló képzéseink

Óvodai dajka

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000222/2014/A005

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában,a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.


Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető)

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000222/2014/A013

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon. Az anyagmozgató gépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.


Fluidumkitermelő

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000222/2014/A009

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása. Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvényés készletmennyiség becslését, mérését végzi. Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában. Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról. Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi. Biztonsági berendezéseket működtet. Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít. Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít. Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz. Megújuló-energia fajták hasznosítását biztosító gépeket, berendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet. Gázipari tüzelőberendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet. Gázipari mérőberendezések kezel, gáztechnológiai méréseket végez.


Hegesztő

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000222/2014/A006

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.


Villanyszerelő

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000222/2014/A002

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.